Vị Sáng Tạo(2)

 Kem Cà Phê Dừa Tươi  Kem Cà Phê Dừa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Dừa Dứa Tươi  Kem Dừa Dứa Tươi Kem Dừa Dứa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add