Chính sách bảo mật

Công ty TNHH GREEINE SCOOP tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật này được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn sử dụng các trang website và các nền tảng chính thức Fanpage, Instagram của chúng tôi. 

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách này tại từng thời điểm. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính sách bảo mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách này.

 

1. Phạm vi thu thập thông tin và mục đích

 • Thông tin tài khoản như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại di động, thông tin về thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán khác;
 • Mục đích của việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm phục vụ cho những vấn đề như: Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng, cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng, gửi thông báo về các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi, giải quyết vấn đề phát sinh khi mua hàng.

 

2.  Thời gian lưu trữ
Việc lưu trữ các thông tin mà chúng tôi thu thập được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

 

3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới dạng ẩn danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của bạn dưới sự cho phép của chúng tôi trong phạm vi cần thiết. Các bên thứ 3 bao gồm:

 • Các đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu mà chúng tôi thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi
 • Các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) đến bạn
 • Các đối tác trong hoạt động marketing
 • Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam
 • Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ an toàn và an ninh cho Dịch vụ
 • Các chi nhánh và/hoặc công ty liên kết của chúng tôi
 • Và/hoặc các đối tác khác mà chúng tôi tiết lộ vì một trong Mục đích thu thập thông tin cá nhân và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích được đề cập trong Chính sách này.
 • Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu là hành động cần thiết để tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan đó.
 

4. Thông tin đơn vị thu nhập và quản lý thông tin

 • Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH GREENIE SCOOP
 • Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3701892339
 • Địa chỉ: Số 888 Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương

 

5. Truy cập, điều chỉnh thông tin cá nhân và giải quyết khiếu nại

Bạn có thể yêu cầu nào về việc tiếp cận, chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp và giải quyết khiếu nại qua:

 • Hotline (+84) 916 847336 
 • Email: hello@nakedflavors.com 
 • Hoặc liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng qua fanpage facebook của chúng tôi. 

 

6. Thay đổi Chính sách bảo mật
Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên nền tảng của chúng tôi, và chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên nền tảng của chúng tôi.