Tất cả sản phẩm(23)

 Bánh ốc quế Bánh ốc quế

Cái : 7,000đ

7,000đ

7k

plus

icon add

 Kem Dâu Muối Ớt Hồng Kem Dâu Muối Ớt Hồng

125ml : 75,000đ

75,000đ -

75k -

475ml : 295,000đ

295,000đ

295k

plus

icon add

 Kem Hoa Hồng Kem Hoa Hồng

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Cà Phê Dừa Tươi Kem Cà Phê Dừa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Chanh Tươi Kem Chanh Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Dưa Lưới Tươi Kem Dưa Lưới Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Mít Tươi Kem Mít Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Rum Nho Kem Rum Nho

125ml : 125,000đ

125,000đ -

125k -

475ml : 515,000đ

515,000đ

515k

plus

icon add

 Kem Mãng Cầu Tươi Kem Mãng Cầu Tươi Kem Mãng Cầu Tươi

125ml : 75,000đ

75,000đ -

75k -

475ml : 295,000đ

295,000đ

295k

plus

icon add

 Kem Sữa Tươi Kem Sữa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Matcha Nhật Bản Kem Matcha Nhật Bản

125ml : 75,000đ

75,000đ -

75k -

475ml : 295,000đ

295,000đ

295k

plus

icon add