Vị kem mới(6)

 Kem Cà Phê Dừa Tươi  Kem Cà Phê Dừa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Dừa Dứa Tươi  Kem Dừa Dứa Tươi Kem Dừa Dứa Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Dưa Lưới Tươi  Kem Dưa Lưới Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Khoai Môn Lá Cẩm  Kem Khoai Môn Lá Cẩm

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add

 Kem Mãng Cầu Tươi  Kem Mãng Cầu Tươi Kem Mãng Cầu Tươi

125ml : 75,000đ

75,000đ -

75k -

475ml : 295,000đ

295,000đ

295k

plus

icon add

 Kem Tắc Tươi  Kem Tắc Tươi

125ml : 65,000đ

65,000đ -

65k -

475ml : 275,000đ

275,000đ

275k

plus

icon add